NAŠÍM ÚKOLEM NENÍ MÍT V ŽIVOTĚ ÚSPĚCH, ALE OPAKOVANĚ PŘIJÍMAT NEÚSPĚCHY S DOBROU MYSLÍ.    (Robert Louis Stevenson)

BOŽE, DEJ MI MILOST,  ABYCH UMĚL PŘIJÍMAT VĚCI, KTERÉ NEMOHU ZMĚNIT, A ODVAHU MĚNIT TY, KTERÉ ZMĚNIT MOHU - A MOUDROST, ABYCH UMĚL TYTO VĚCI ROZLIŠOVAT.

BUĎ LASKAVÝ, JE-LI NĚKDO V NOUZI,  A STATEČNÝ, JSI-LI V NOUZI SÁM.                                                                                           (Lady Diana)