ŽIVOT JE CESTA.

NA JEJÍ KONEC ČLOVĚK DOJDE KROK ZA KROKEM.

A JESTLIŽE KAŽDÝ Z NICH JE NÁDHERNÝ, JESTLIŽE JE KAŽDÝ KROK KOUZELNÝ, PAK BUDE TAKOVÝ I ŽIVOT.

KAŽDÝ DEN SE SNAŽME UVĚDOMOVAT SI NÁDHERU VĚCÍ, KTERÉ NA NAŠEM SVĚTĚ JSOU.

A NENECHME SE PŘESVĚDČIT O OPAKU.