Člověk je nerozumný, nelogický a egocentrický -

To nevadí, miluj ho.

Pokud konáš dobro, přičtají to Tvému egu -

To nevadí, konej dobro.

Jestliže uskutečníš své cíle,

objevíš, že máš falešné přátele a pravé nepřátele -

To nevadí, uskutečňuj své cíle.

Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto -

To nevadí, konej dobro.

Čestnost a upřmnost Tě činí zranitelným -

To nevadí, buď přímý a čestný.

To, co jsi budoval celý rok, je zničeno během chvíle -

To nevadí, buduj.

Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají -

To nevadí, pomáhej jim.

Dáš světu to nejlepší ze sebe a odměnou je Ti kopanec -

To nevadí, dávej jim to nejlepší ze sebe.

Matka Tereza