PONDĚLÍ 29. 12.

Brno: Po sněhu tu není ani památky, ale je zima, zima, zima… Přes okna vlaku nám sluníčko slibuje krásný den.

Pardubice: Zatím bez sněhu. Zato tu nádherně zavoněl pardubický perník. Tak v tomhle voňavém krámku se musíme zastavit cestou zpět.

Kořenov: Pod nohama nám vrže pořádná vrstva sněhu, na okapech se třpytí rampouchy. Zasněženou krajinou si to šlapeme do Příchovic a cestou potkáváme řadu teple oblečených mládežníků, kteří jdou opačným směrem: v Horním Polubném budou dnes KAPŘI. Že by opožděná štědrovečerní pochoutka? Kdepak, koná se koncert KApely PŘÍchovice. Stihneme to? Necháváme krosny v Příchovicích na faře a díky týmákům se i my dopravíme včas do kostela a nepřijdeme o nevšední zážitek z krásné hudby a zpěvu. Jen kdyby tu nebyla TAKOVÁ zima… Na závěr nás rozehřeje společný zpěv koled a přivezený horký čaj. Venku je mrazivý podvečer, na jasné obloze září hvězdy a my se brodíme sněhem do Příchovic. Dnes už podruhé.

Příchovice – Křižovatka: Teprve teď máme čas se ubytovat a porozhlédnout na faře. V přízemí objevíme velikou jídelnu, která se – jak se  časem ukáže – zcela zaplní mládeží ze všech koutů republiky. Podkroví – dvě prostorné místnosti a podlaha plná matrací – i ty obsadí silvestrovští návštěvníci. Ostatní místnosti a zákoutí fary odhalujeme postupně později.

   Po večeři se jídelna změní v hernu a my se seznamujeme s ostatními při společných hrách: prcháme před Amébou a Anakondou, smějeme se při Improvizaci. Rychle ten večer uběhl…

ÚTERÝ 30. 12.

Po snídani nám otec Jenda Balík pověděl slovo na den, pak jsme rychle a důkladně provedli nezbytný úklid fary a znovu se sešli v jídelně. Otec Jenda si pro nás připravil povídání o pověrách v sexu, lásce a manželství. Odpoledne může každý využít krásného počasí dle libosti – někdo vyráží na běžky, na sáně, my jsme si zvolili pěší vycházku na nedalekou rozhlednu. Viditelnost byla opravdu výborná.

V mrazivém podvečeru slavíme v příchovickém kostele mši svatou, kterou svým zpěvem doprovázejí KAPŘI. Po večeři se dozvídáme, že ještě dnes se koná pouť do Betléma. Tato událost se stane jedním z vrcholů silvestrovského pobytu. Putujeme zasněženou noční krajinou, kterou ozařují jen hvězdy, pár loučí a svědectví několika našich kamarádů o tom, jak Bůh zasáhl do jejich života. U Betléma se všichni stáváme svědky Janina přijetí do katechumenátu a s hořícími svícemi obnovujeme své křestní sliby. Kdo chce, může pak setrvat ještě chvíli v tiché modlitbě u Svaté rodiny.


STŘEDA 31. 12.

Většinu dnešního dne tráví všichni přípravou silvestrovského večera – hudebníci chystají doprovod k odpolední mši a ke mši na Nový rok, režie dopilovává své výstupy a sbírá poslední příspěvky do programu od ostatních účastníků, další pomáhají s výzdobou sálu, chystáním chlebíčků či jiného občerstvení. Celý den také můžeme využít příležitost a vstoupit do nového roku se srdcem očištěným ve svátosti smíření.

V 16 hodin se koná poslední mše svatá v roce 2008 v příchovickém kostele. Po ní následuje bohatá večeře – řízky s bramborovým salátem. V 19:30 otec Vláďa oficiálně zahajuje silvestrovský večer. Program je skutečně pestrý: střídají se humorné scénky s písněmi, výstupy mimů a hudební čísla, nechybí ani mluvené slovo a upoutávky na budoucí akce v Příchovicích. Celým večerem nás provází návštěvník z jiné galaxie PZ, který nejprve procestuje všechny kontinenty, aby nakonec nalezl vlídné přijetí v Příchovicích na faře.

V 22:30 se objeví stoly plné dobrot – chlebíčky, cukroví, buchty,… a po občerstvení našich těl následuje potrava pro duši – sdílení. Nejprve vyprávějí týmáci, kudy vedly jejich cesty do Příchovic, pak se přidávají i další se svými svědectvími a zážitky. Před půlnocí se ztišíme v modlitbě, abychom mohli příchod nového roku uvítat v naprostém tichu, za svitu svíček a v přítomnosti Boha.

Na prahu nového roku nezapomeneme ani novoroční přípitek a blahopřání, které před druhou hodinou ranní zakončujeme posláním stisku. Pak nám týmáci a otec Vláďa každému předají upomínku – záložku do knížky s různými citáty: každého z nás má ten jeho úryvek z Písma provázet celým nastávajícím rokem. Tuto část silvestrovské noci zakončujeme v kostele krátkou adorací. Komu se ani teď nechce ještě spát, může se až do rána bavit v jídelně při hudbě a tanci.

 

ČTVRTEK 1. 1. 2009

Po novoroční koblihové snídani odcházíme do kostela na slavnostní mši svatou. Po obědě následuje volný program – kdo chce, může dohnat spánkový deficit, jiní vyráží na běžky, my jdeme na novoroční pěší vycházku spojenou s jízdou na lopatách. Napadla totiž nová zásilka sněhu.

V 17 hodin se scházíme v jídelně k promítání pohádky. Podle našeho hlasování zvítězili Lotrando a Zubejda. Po večeři následují dozvuky silvestrovského večera v podobě řady hudebních čísel a společné zhodnocení silvestrovského programu. Bylo překvapivé, jak každého z nás oslovil jiný okamžik večera.


PÁTEK 2. 1.

Tento den jsme zahájili ranní mši svatou. Po ní se naše brněnská část výpravy rozloučila s Příchovicemi a vyrazila na dobrodružnou cestu sněhovými závějemi a klouzačkami do Tanvaldu na vlak a poté do Brna. Řada dalších účastníků odjížděla už na Nový rok v podvečer nebo stejně jako my během pátku.

V Pardubicích jsme se nezapomněli zastavit v krámku vonícím medem a perníkovým kořením, abychom kromě hlubokých a krásných zážitků přivezli domů i nějakou sladkou pozornost pro naše rodiče a sourozence. Jak cesta ubíhala směrem k Brnu, ubývalo závějí, až zbyl jen tenký sněhový poprašek před brněnským nádražím.

 

A zazvonil zvonec a příchovickému Sivestru byl konec.

 

Ne, ještě ne! Ještě chci poděkovat otci Vláďovi a příchovickým týmákům – Verči, Jankovi a Pepovi i bývalé týmačce Markétě za vřelé přijetí, krásný a bohatý program a za to, že na faře s téměř 150 účastníky dokázali vytvořit atmosféru přátelského a teplého domova. Také děkuji všem účastníkům za skvělé společenství k modlitbě i zábavě. Na neposledním místě se sluší poděkovat Nebeskému Otci a Panně Marii, že nad námi drželi svou ochrannou ruku a žehnali Příchovicím i všem jejich obyvatelům a návštěvníkům.