Tahle knížka obsahuje spoustu námětů pro rozvoj myšlení. Ukazuje, že úspěchu lze v životě dosáhnout zejména pílí, poctivostí, obětavou prací pro druhé, opravdovým zájmem o bližní; nikoli sebestředností. Dává nám návody, jak neomezovat své myšlení předsudky, pomluvami, podceňováním sebe i druhých, vlastní pohodlností a leností.

Přestože se v knize nehovoří o křesťanství, z jejího obsahu vyplývá, že se zásady úspěšného života nápadně podobají zásadám života podle Desatera a podle přikázání Miluj svého bližního jako sám sebe.

Jak se stát oblíbeným

  1. Snaž se zapamatovat si jména. Neschopnost v tomto bodě může  poukazovat na to, že je tvůj zájem málo dynamický.
  2. Buď přívětivý, aby se ostatní v tvé společnosti cítili volně.
  3. Osvoj si schopnost k uvolněnému  klidu, aby tě nic nevyvedlo z míry.
  4. Nebuď egoistický. Chraň se před vzbuzováním dojmu, že všechno víš.
  5. Pečuj o schopnost být pro druhé zajímavý, aby si ze styku s tebou přinesli něco hodnotného.
  6. Snaž se ze své osobnosti vyloučit "nevyrovnanost", i tu, o níž snad ještě nevíš.
  7. Pokus se upřímně a na čestném křesťanském základě odstranit všechna nedorozumnění, kterým jsi podlehl  dříve a kterým podléháš ještě teď. Odlož každý hněv.
  8. Cvič se ve schopnosti lásky k lidem.
  9. Nezmeškej žádnou příležitost, kdy můžeš někomu pogratulovat k dobrému výkonu nobo ukázat soucit, když je někdo ustaraný či zklamaný.
  10. Dodávej lidem duchovní psychickou sílu, pak ti budou projevovat pravou náklonnost.