Stejně jako v minulých letech se těsně před začátkem adventu konalo Setkání mládeže modřického děkanátu. Tentokrát toto setkání připadlo na sobotu 28.11. a hostitelskou farností se staly Moutnice, které „převzaly štafetu“ od Šlapanic. Otec René se rozhodl v letošním roce víc zapojit také ostatní zúčastněné farnosti, a tak dostala každá farnost dva úkoly – připravit nástěnku o svých aktivitách pro děti a mládež a přispět nějakým způsobem do společného programu.

Krátce před 14. hodinou se moutnická orlovna hemžila víc jak stovkou mládežníků. Svým zpěvem nás přivítala místní schola Piškotci a hned po ní řekli pár důležitých slov na úvod moderátoři Kristýna a Tomáš, kteří nás také vyzvali k přesunu do kostela svatého Jiljí na mši svatou. Ještě před tím však otec René dostal kytici k svému dnešnímu svátku jménem mládeže celého „moutnického“ děkanátu. Moutnice se prostě pro tento den staly středem dění.

Mši svatou sloužil otec generální vikář Jiří Mikulášek. Už na průběhu mše se aktivně podílely zúčastněné farnosti – moutnickou farnost reprezentovala zmíněná schola, ministranty vyslaly Pozořice  čtení měla na starosti těšanská farnost, přímluvy Syrovice, obětní dary přinesli mládežníci ze Žatčan.

 

 

Otec Mikulášek nás při promluvě nejdřív rozesmál příběhem o muži, který si v průběhu dlouhého kázání odběhl k holiči. Kněz se ho otázal: „A proč jste tam prosím vás nešel ještě přede mší?“ „No to jsem to ještě nepotřeboval.“ Otec Mikulášek slíbil, že tak dlouho snad kázat nebude a hovořil o čtyřech adventních svících – o čtyřech stupních naší adventní přípravy.

Po mši jsme se vrátili na orlovnu a pokračoval nabitý odpolední program. Střídala se vystoupení schol z Pozořic, Tvarožné a Moutnic prokládaná úryvkem z Pavlova listu Soluňanům v podání Šlapanic, svědectvím ze života farnosti Blažovic, z přípravy na biřmování v Tvarožné a příspěvkem o historii Orla v Moutnicích. Duchovním vrcholem programu v orlovně bylo Poselství „svatého“ Benedikta XVI. mládeži, jak vtipným nedopatřením uvedl jeden z moderátorů J . To nic neubralo na hloubce papežovu poselství, které krásně ztvárnila hudbou a tancem farnost Újezd u Brna.

Aby nebyla nasycena jen duše, ale i tělo, čekaly nás na orlovně bohatě prostřené stoly plné sladkých dobrot a později i výborné párky. O odlehčení duchovního programu se postarala mládež hostitelské moutnické farnosti – jejich schola si připravila pásmo moravských písní ve svižném doprovodu houslí, flétny, klarinetu, kytar, kláves a bicích. Také jsme se rozhýbali při známé veselé hře „ovo-ovo“.

 

Závěr programu patřil opět moutnické mládeži, která s velkým úspěchem sehrála pohádku Lotrando a Zubejda. Několikrát během vystoupení je publikum přerušilo zaslouženým mohutným aplausem, a jak vtipně poznamenal jeden z diváků, pohotoví moutničtí herci dali nový rozměr slovu ,,improvizace“.

A pak už zbývalo jen předat vlajku děkanátu mládeži z Těšan a rozloučit se s účastníky.

 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne uběhlo tak rychle a program byl tak pestrý, že než jsem se stačila pozdravit se všemi kamarády a známými, byl čas připravit se k odjezdu domů. Moc děkuji moutnické farnosti a otci Renému, že šli do přípravy setkání s takovým nasazením. Od loňska vím, jak je to náročné. A tak jim musím poblahopřát, protože se jim povedlo společnými silami s ostatními farnostmi a zejména s Boží pomocí připravit krásné a obohacující odpoledne.

 

Koho by zajímaly i další fotky z děkanátního setkání, najde je ZDE nebo taky ZDE.