Když se muž uchýlí do své jeskyně nebo se odmlčí, říká tím: "Potřebuji nějakou chvíli, abych si to mohl promyslet, přestaň na mě mluvit, prosím tě. Já se vrátím."

Neuvědomuje si, že by to žena mohla chápat jako: "Nemám tě rád a tvé řeči mi lezou na nervy. Jdu pryč a už se nikdy nevrátím."

Když se muž stáhne do sebe, žena by ocenila, kdyby řekl: "Potřebuji si to promyslet, hned se vrátím." nebo "Potřebuji být chvíli sám, hned se vrátím." Je zajímavé, jak tahle prostá slůvka: "Hned se vrátím." okamžitě změní situaci.


Muž by si měl zapamatovat, že ženiny žaloby nejsou výtky, a když si žena stěžuje, je to většinou jen způsob, jak si ulehčit od problémů tím, že o nich hovoří. Žena se musí snažit dát mu najevo, že i když si stěžuje, jeho si cení. Když mluví žena o problémech, muž potřebuje, aby ho ujistila, že ho má pořád ráda a váží si ho. Čtyři magická slůvka, jak podepřít muže, zní: "Ty za to nemůžeš."


Moudrá žena, když chce začít rozhovor, nenutí muže k řeči, ale požádá ho, aby ji vyslechl.


Důvěřovat muži znamená spoléhat se, že dělá, co může, a že partnerce přeje to nejlepší.


Když žena s láskou přijímá muže takového, jaký je, aniž by se pokoušela ho změnit, muž cítí, že je uznáván.

Když muž cítí, že je uznáván, je pro něho mnohem snazší ženě naslouchat a projevovat jí porozumění, které pořebuje a zasluhuje.


Když žena uznává, že měla osobní prospěch z mužovy snahy a úsilí, cítí muž, že je oceňován.

Když je muž oceňován, ví, že jeho snaha nepřišla nazmar, což je mu podnětem dávat více. Ocenění muže automaticky posiluje a probouzí v něm respekt k partnerce.


Stejně jako žena potřebuje cítit mužovu oddanost, má muž primární potřebu cítit ženin obdiv.  Obdivovat muže znamená vzhlížet k němu s potěšením a radostným souhlasem. Muž se cítí obdivován, když je žena nadšena jeho skvělými vlastnostmi nebo nadáním, mezi něž může patřit humor, síla, vytrvalost, poctivost, čestnost, romantické sklony, laskavost, láska, vnímavost...


V hloubi srdce chce každý muž být v očích své ženy hrdinou a rytířem v třpytné zbroji. Znamením, že obstál v jejích zkouškách, je pro něho pochvala.

 

Muž se obvykle chybně domnívá, že když vyhověl všem ženiným primárním potřebám, a ona se cítí šťastná a bezpečná, bude od té doby navždy vědět, že je milována. To ovšem není pravda. Musí ji o tom ujišťovat stále znovu.

 

K tomu, aby se muž zlepšil, musí cítit, že je milován s porozuměním. Jinak si postaví hlavu a zůstane stejný. Potřebuje mít pocit, že ho žena akceptuje takového, jaký je, a pak se sám poohlédne, co by se dalo zlepšit.

Muži hledí na svět marťanskýma očima. Jejich heslem je: "Neopravuj nic, dokud to není rozbité."

Nejlepší způsob, jak pomoci muži v růstu, je nepokoušet se ho nijak měnit.