Katechetický kurz se pomalu blíží do finále. Dneska nás čekala  (kromě záludné písemky z katechetiky a zajímavých a poučných příběhů z pedagogické praxe Evy Čermákové) třešinka na dortu v podobě prezentace otce Romana Kubína na téma pastorace mládeže.


Z jeho krásné přednášky mě zaujalo toto

 

DESATERO PRO PRÁCI S MLADÝMI

 1. Dovol mladým být mladými.        Nechtěj po nich víc, než mohou vzhledem k svému věku splnit.
 2. Nenapomínej je před ostatními. Jsou citliví, napomínej jen mezi čtyřma očima.
 3. Dívej se "za" chování mladých. Proč se tak chová, jaký je on jako osoba a jednotlivec.
 4. Prvně urči "pravidla hry".
 5. Zůstaň v klidu.
 6. Neočekávej vždy potíže.      Buď pozitivní, optimisticky naladěný.
 7. Buď příkladem.
 8. Dej jim příležitost "vyřádit se".
 9. Měj smysl pro humor.
 10. Buď s nimi naladěný "na stejnou frekvenci".

 

 

 

Z myšlenek Jana Pavla II. mě k tomuto tématu zaujalo


Jaký má být ten, kdo pracuje s mladými

 • má mít schopnost naslouchat i odpovídat - mít osobní zkušenost, být přístupný
 • žít pravdivě to, co říká
 • nemít strach od mladých hodně očekávat - ale s láskou
 • umět ustoupit do pozadí
 • "Ježíš na ně pohleděl s láskou." - bez lásky ke každému a ke všem to nejde. Láska k mladým lidem je nepostradatelnou vlastností každého čestného vychovatele a pastýře, ale je nutné si uvědomovat a pravdivě pojmenovávat i chyby a nedostatky.
 • laskavost a dobrota - "i pohlavek musí být s láskou"   :)
 • být autoritou i přítelem - oboje naráz, ale je to velmi náročné