"Usilovně naslouchejte Bohu, jež má pro každého z vás svůj láskyplný plán, abyste objevili své životní poslání, které vás může učinit zcela šťastnými. Poproste ho s důvěrou: "Pane, jaký je tvůj  stvořitelský a otcovský plán s mým životem? Co je tvou vůlí? Velmi si přeji, abych ji uskutečnil." Buďte si jisti, že vám odpoví. Z jeho odpovědi nemějte strach. "Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí!" 1 Jan 3,20

Z Poselství svatého otce Benedikta XVI.

k XXV. světovému dni mládeže

 

 


Požehnané a radostné Velikonoce Ti přeje

Magda