Nervozita je typický úkaz dnešní doby. Nebýt v dnešní době nervózní je už samo o sobě výkon. Bývám i já nervózní? Kdy? Proč? Při jakých příležitostech? Co dělám, abych příště nervózní nebyl? Je to úkol na roky, je třeba mít se sebou trpělivost. Bylo by vhodné si závěry zapsat.

S nervozitou souvisí i neradostnost.  Těžko si představit, že existuje radostný neurotik. Unuděný, zoufalý, otrávený, vzteklý - to ano, ale radostný neurotik neexistuje.

"Radujte se" - to je přímo příkaz Kristův. "Chci, aby moje radost byla ve vás." Kdo je naplněn pokojem tak, že ho kolem sebe šíří, nemůže být nervózní a vzteklý. Je nakažlivě radostný.

Radostnost je apoštolát, který svět přijímá ochotně. Po klidu, harmonii a radosti touží každý, to lidé přímo sají. My křesťané jsme ve světě nutní a nezastupitelní - naším úkolem je šířit v něm pokoj Kristův.

Z knihy Na minutu s LADISLAVEM KUBÍČKEM

Zapaluji?