Neexistuje oblast, kde v životě o nic nejde, neexistuje šedá zóna. Buď děláme všechno s Kristem, jak říká apoštol Pavel, nebo se vydáváme tomu Zlému.

 

0. NA ČÍ STRANĚ CHCI BOJOVAT? POD JAKÝM PRAPOREM?

Uvědom si, na které straně stojíš. Když se nedržíš kříže, držíš se Nepřítele. Ježíš nen generál někde vzadu, ale vlastní krví za nás zvítězil v boji.

 

1. NEZTRATIT SPOJENÍ S HLAVNÍM STANEM

Bez spojení není velení. Bez modlitby - komunikace - nemáme šanci. Máme výhodu, že vrchní velení je vždycky na příjmu. Nepřestaňme vysílat.

 

2. NEVĚŘIT FALEŠNÝM ZPRÁVÁM NEPŘÍTELE

Psychologická válka dělá 50% válečného úspěchu. Taktikou Nepřítele jsou krátké falešné zprávy. Např.: Ty na to nemáš. Je vás málo. Teď ´s to tak zvoral, že už to nenapravíš. Bůh nerozumí dnešnímu světu. Nikdo tě nemá rád.

 

3. DBÁT NA SVOJI HODNOST

Dělej to, co máš dělat v své situaci, a nehrej si na něco víc, nestarej se o to, co ti nepřísluší. Přijmi, že sloužíš Bohu, sobě i druhým na místě, kam tě postavil Hospodin.

 

4. VYTIPOVAT SI MÍSTO NEJLEHČÍHO PRŮRAZU

Uvědom si, kde máš své slabiny, kde můžeš být Nepřítelem napaden. Pak můžeš být spolehlivý bojovník.

 

5. MÍT SBALENOU MALOU POLNÍ

Trvale sbalené zavazadlo s nejnutnějšími věcmi pro rychlý přesun jinam - schopnost praktikovat svátosti, znalost Písma, mít někoho, komu důvěřuji - a nepřibalovat s sebou hlouposti.

 

6. V JEDNOTĚ JE SÍLA

Člověk není povolán k tomu, aby bojoval sám. Jednotlivec je na odstřel. Potřebujeme mít spolubojovníky, co nám kryjí záda (zpovědník, duchovní velení), a ty, co jdou s námi ve stejné linii (přátelé).

 

7. MÍT SE NA POZORU PŘED DÝMOVNICEMI

V případě mlhy, zmatku, hrozí ztráta orientace. Je třeba počkat, až se aspoň trochu rozjasní, a nepřijímt falešné zprávy, nedělat zásadní rozhodnutí, vysílat SOS k velení.


8. ZOUFALÝ ÚTOK SE NEVYPLÁCÍ

Někdy je možné vyhrát jen na zdrženou - hlavou zeď neprorazíš. Nelze vyběhnout naslepo ze zákopu, memůžeme chtít všechno najednou. Trpělivost je taktická zbraň, věrnost se vyplácí.

 

9. BÝT VĚRNÝ VE SVÉ ZBRANI

Každý z nás má nějaké dary a schopnosti. Nechtěj mít dary, co mají ostatní. (Matka od rodiny chce být v klášteře...) Využívej ty svoje, buď v nich věrný. Buď vděčný za to, co ti Bůh dal.

 

10. V BOŽÍ ARMÁDĚ NEJSOU NEZNÁMÍ VOJÍNI

Kristus o každém z nás ví, ví o naší jedinečnosti. Je třeba této poslední zásadě věřit, protože souvisí s tou první. Máme větší cenu, než všichni vrabci, což se mně - Holubovi dobře říká. (Zpracováno podle přednášky o. Holuba z materiálů o. Antonína)