Existuje řada způsobů, jak vyjádřit druhému, že ho mám rád. Gary Chapman ve své knize Pět jazyků lásky vymezuje 5 podskupin projevů, kterými lidé projevují svou lásku a zároveň očekávají, že bude stejným způsobem projevována jim. A v tom je právě onen "zakopaný pes" - ne všichni hovoří tím stejným jazykem, a proto někteří nedokážou vidět lásku v projevech svého partnera a adekvátně - jemu srozumitelným jazykem - mu odpovídat.

 

Zde je oněch 5 jazyků:

  1. slova ujištění a povzbuzení - jimi ocením hodnotu toho druhého

  2. pozornost - dokážu se vcítit do pocitů druhého a vyjádřit mu svou duševní blízkost

  3. jazyk darů - druhého zahrnuji drobnými maličkostmi, jež ho potěší

  4. skutky služby - druhého obklopuji praktickou péčí

  5. fyzický kontakt - kterým můžu vyjádřit svou fyzickou blízkost a něhu

 

Skutečná láska nespočívá v tom, že budete mít všechno, co chcete, ale že budete dělat dobré věci pro toho, koho milujete.

Ve skutečnosti to ale zároveň funguje tak, že když jsme kladně přijímáni, máme mnohem větší motivaci toto jednání opětovat a vycházet partnerovi také vstříc.

 

Kterým jazykem hovoříte vy? A jaký jazyk preferuje váš protějšek? Ne každý má pouze jeden jediný jazyk, kterému rozumí, někdo používá jazyky dva nebo tři. V souvislosti s knihou jsem objevila tento krátky TEST.

 

Nebudu sem psát stručný výtah z knížky, ten se dá najít i zde na signálech. Napíšu jen několik myšlenek, které mě zaujaly.

 

1. slova ujištění a povzbuzení

Povzbuzování vyžaduje schopnost vcítění a nazírání světa z perspektivy partnera. Nejdříve musím pochopit, co je důležité pro něj.

Pokud mezi námi má vzniknout důvěrný vztah, potřebujeme znát naše vzájemné touhy a přání. Jestliže toužíme po lásce, potřebujeme znát touhy a přání našeho partnera.

 

2. pozornost

Nejvýznamnějším aspektem pozornosti je blízkost. Ne ve smyslu fyzické blízkosti, ale ve schopnosti soustředit se jeden na druhého.

Když k vám bude partner hovořit, dívejte se mu do očí. Když mu budete naslouchat, nedělejte při tom nic jiného. Vnímejte pocity, sledujte řeč těla, jeho fyzický projev.

"Nejvíc si připadám milován, když děláme něco společně - něco, co děláme rádi oba. Víc spolu mluvíme..."

Jedním z vedlejších efektů společných aktivit je, že jsou jakousi zásobárnou společných vzpomínek, ze které je možno čerpat i do budoucna.

 

3. jazyk darů

Dárky jsou vizuální symboly lásky. Řeč symbolů může být mnohdy zřetelnější než cokoli jiného.

Dárky nemusí být nákladné.

Vaše fyzická přítomnost ve chvíli, kdy je váš protějšek v krizi, je největším darem, který mu můžete dát, jestliže jeho primárním jazykem je přijímání darů.

 

4. skutky služby

Pod tímto termínem si představuji dělání takových věcí, o kterých víte, že by vašeho partnera potěšily. Vyjadřujete svou lásku tím, že něco děláte jen kvůli němu.

Může to znamenat uvařit jídlo, vyvenčit psa, umýt nádobí, přebalit dítě, udržovat auto v dobrém technické stavu,... to všechno mohou být skutky lásky.

Pokud jsou skutky lásky konány s kladným postojem, jsou skutečným výrazem lásky.

 

5. fyzický kontakt

Fyzický kontakt může vztah rozbít nebo mu dát vzniknout. Může být vyjádřením nenávisti nebo lásky.

Něžné objetí bude signalizovat lásku každému dítěti, ale tomu, jehož jazykem je fyzický kontakt, to bude jejím nejvyšším možným projevem. Totéž platí o dospělých.

Pokud je fyzický kontakt primárním jazykem vaší partnerky, neexsistuje nic důležitějšího, než držet ji v náručí, když bude plakat.

 

 

Každý den se znovu a znovu musím rozhodovat, zda partnerově touze po lásce vyjdu vstříc.

Jestliže jeho primární jazyk znám a rozhodnu se ho používat, naplním tak partnerovu nejdůležitější vnitřní potřebu a on o mé lásce nemusí pochybovat.