1. Řiďte se Pravidly Českého Pravopisu!

 2. Vyhejbejte se hovorovejm tvarům a obratům!

 3. Pozor, ať nevh. zkrácená slova nehyzdí váš jinak bezv. článek!

 4. Podle našeho názoru a ostatně i podle názoru mnoha jiných lidí by se autor při psaní svého článku rozhodně neměl poddávat neblahému zvyku, vedoucímu byť jen poněkud nadměrně k rozvláčnému slohu a způsobu psaní, neboť takovýto styl jednoznačně nepřispívá k přesnému a poutavému vyjádření myšlenky autora, který se snaží tuto myšlenku formulovat.

 5. Pokud se  týče zbytečného opakování slov, zbytečné opakování slov je zbytečné.

 6. Pichte pozorně, ať váš trxt nemá mnoho prekkepů!

 7. Pozor na enormní kumulaci cizích slov, která disperguje čtenářovu koncentraci a paralyzuje jeho patienci. U méně tolerantního subjektu potenciálně rezultuje v rezignaci na další kontakt s produktem vaší intelektuální kreativity. Navíc každé použití cizích termitů představuje pro autora jisté rizoto.

 8. Pokud jde o nedokončené věty.

 9. Vyvarování se nakupení podstatných jmen slovesných k vystižení provedení nějakého úkonu je v češtině pro dobrého autora samozřejmostí.

 10. Stylistická klišé nebudou mít nikdy ve vědecké literatuře zelenou. Je třeba kladně hodnotit ty práce, v nichž nepřichází ke slovu.

 11. Složité metaforické obraty - toť klacky házené pod nohy čtenářům, kteří dychtí po poznání jako květina po slunci a spějí k němu po cestě, dlážděné perlami vědění ve vašem článku. Jsou ovšem i solí v očích recenzentům a ti je vymycují jako jedovaté býlí.

 12. Dbejte na čitelnost a estteickou xxxxx úpravu te xtux !

Jarmila Vojtová