Kdo jste byli v sobotu před Květnou nedělí na Petrově, možná si vzpomínáte na ten malý sáček hlíny se semínkem, co jsme dostali na závěr. Ještě týden jsem ho nosila v bundě a pak jsem ho nechala ležet na psacím stole...

Dnes ráno jsem ho našla celý orosený a uvnitř se něco podezřele zelenalo. Překvapeně jsem ho otevřela - uvnitř stočená dvě zelená stébla a kořínky prorostlé hlínou křížem krážem, jak se snažily dosáhnout na každý střípek vláhy. Jak neuvěřitelná síla a chuť k životu se skrývá v tak nepatrném semínku...

V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.

Zkusím tu rostlinku zasadit. Uvidíme...