Když Dionýsos objevil  na jednom řeckém ostrově útlou rostlinku vína, rozhodl se přinést  ji k sobě domů a zasadit si ji. Jeho odvěký nepřítel mu v tom však chtěl zabránit a seslal na něj silný vítr. Dionýsos našel dutou ptačí kost a křehký stonek do něj schoval.

Rostlinka rostla jako z vody a za chvíli ptačí kůstka nestačila. Rozpálil tedy protivník slunce, aby svými žhavými paprsky révu spálilo. Dionýsos však stačil rostlinu ukrýt do lví kosti.

Réva sílila, až pro ni i lví kost byla malá. Tehdy nepřítel rozpoutal silnou bouři. Dionýsos ale révu přikryl oslí lopatkou, kterou našel pohozenou podél cesty, a rostlinu přinesl bez úhony až domů, kde ji zasadil.

Réva zakořenila a přinesla hojnou úrodu. A na památku oné strastiplné cesty cítíme se po první sklence vína lehcí jako pták, po druhé a třetí silní jako lev a po dalších...                tropíme osloviny    :)