Nad Betlémem svítalo. Poslední poutník odešel a velká hvězda pohasla. Panna Maria si láskyplně prohlížela spícího Ježíška. Staré dveře od chléva se s vrznutím pootevřely. Spíš to vypadalo, jako by do nich foukl vítr. Na prahu se objevila stará žena, oblečená do roztrhaných šatů.

Maria sebou trhla, jako kdyby spatřila zlou sudičku. Ježíšek  dál klidně spal. Oslík s volkem přežvykovali seno a nepoctili příchozí jediným pohledem. Maria ji ale sledovala. Stařena se pomalu blížila k jesličkám.

Ježíšek náhle otevřel oči a k Mariině údivu se v jeho pohledu i v očích stařeny zableskl stejný plamínek naděje. Stařena se k němu sklonila a šmátrala rukama v roztrhaných šatech. Maria si ji znepokojeně prohlížela.

Konečně ta neznámá našla, co hledala. Vytáhla ruju ze záhybů oděvu a podala něco Ježíškovi. Maria ale viděla jen shrbená záda nad jesličkami. Pak se stařena narovnala, jako by z ní spadla obrovská tíha.

Napřímila ramena, zvedla hlavu a najednou byla tak vysoká, že se hlavou téměř dotýkala stropu chléva. Do tváře se í zázrakem vrátilo mládí, vlasy jí zčernaly a získaly hedvábný lesk.

Když opět zmizela v temné noci, Maria se podívala, jaký dar to vlastně přinesla. Ježíškovi se v rukou lesklo červené jablko. Ta žena byla Eva - první žena, matka všech lidí, která Ježíškovi-Mesiáši odevzdala ovoce prvotního hříchu.

 

Bůh se z lásky k nám stal člověkem, abychom mu mohli odevzdat své híchy. Nikoliv proto, aby nás omezil, ale aby nás osvobodil.


z knihy Pavla Konzbula Puzzle

 

 

 

Přeju Ti Vánoce plné radosti, Božího požehnání a pokoje!

Magda