Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Jan 14, 6

 

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky.

Jan 11, 25-26

 

 

 

 

Přeju Ti radostné a požehnané Velikonoce!

Magda