Věřit v Boha? nebo Věřit Bohu? Dvě tak podobné a přitom tak odlišné věci... Vydejme se s Mackem do chatrče, kde přebývá Bůh jako naprosto zhmotněná, skutečná bytost, a ještě ke všemu ve třech osobách. Vydejme se do zahrady jeho duše - to není jen obrazné přirovnání. To je realita víkendu v Boží přítomnosti.

Tato knížka vyvrací nános nedůvěry a pokřivených představ, jaký je Bůh a co ode mě jako od člověka čeká. Tato knížka odklízí tu vrstvu strachu z budoucnosti a tu marnou snahu zajistit si ji co nejbezpečnější. Ukazuje na duhovou, plnou, pestrobarevnou přítomnost...


 

"Tohle je lekce létání. Mackenzie, jak si asi dovedeš představit, být Bohem má určité výhody. Svou podstatou jsem abslolutně neomezovaná, nemám žádné hranice. Po celou svou existenci zažívám naplnění. Žiju ve stavu věčného uspokojení, což je běžný stav mého bytí. Prostě jedna ze zaměstnaneckých výhod toho, že Já jsem Mnou :) ... 

Stvořili jsme vás, abyste tohle mohli sdílet. Pak si ale Adam zvolil svou vlastní cestu, což jsme věděli, že udělá, a všechno se zamotalo. Avšak místo toho, abychom celé Stvoření sešrotovali, vyhrnuli jsme si rukávy a vstoupili doprostřed toho nepořádku - to je to, co jsme udělali prostřednictvím Ježíše."

 

 

"Většina ptáků byla stvořena, aby létala. Být  na zemi je pro ně omezení v rámci schopnosti létat, ne naopak...

Podobně ty jsi byl stvořen, abys byl milován. Takže pro tebe žít, jako bys nebyl milován, je omezení,ne naopak...

Žít nemilován je, jako když ptákům zastřihnou křídla, a zbaví je tak schopnosti létat. Což není něco, co bych si přála pro tebe.

Macku, bolest nám dokáže zastřihnout křídla a zabránit v létání.... A především, když se příliš dlouho neřeší, můžeš zapomenout, že jsi byl pro létání stvořený."

 

 "Zásadní chybou tvého života je, že nevěříš, že Bůh je dobrý. Kdybys věřil, že je dobrý a že ve všem - v prostředcích, cílech a v celém průběhu jednotlivých životů je obsažena naše dobrota, přestože bys možná pokaždé nerozuměl tomu, co dělám, důvěřoval bys mi. Jenže ty mi nedůvěřuješ.

Nemůžeš vyrobit důvěru, stejně jako si nemůžeš ´udělat ´pokoru. Buď je, nebo není. Důvěra je plod vzahu, ve kterém víš, že jsi milován. Protože ty nevíš, že já tě miluju, nemůžeš mi věřit."

 

"Víš, Mackenzie, já nechci jen kus tebe a kus tvého života. Dokonce i kdybys mohl, což nemůžeš, dát mi ten největší kus, to nebude to, co chci já. Já tě chci celého a každou, každičkou část tebe a tvého dne...

Macku, já nechci být první na nějakém seznamu hodnot; chci být středem všeho. Když budu žít v tobě, pak můžeme společně prožívat všechno, co se ti přihodí. Spíš než na pyramidě chci být středem závěsného mobilu, kde všechno ve tvém životě - tví přátelé, tvoje rodina, povolání, myšlenky a činnosti - je spojené se mnou, ale pohybuje ses větrem, sem a tam, dopředu a dozadu, neuvěřitelným tancem bytí...

A já, jsem ten vítr..."

 

 

Dává vám to smysl?

Mně už možná jo...