Blahoslavení, kteří jsou příliš unavení, všelijak se lopotí a nebo jsou příliš zaneprázdnění na to, aby strávili hodinu týdně s ostatními v kostele, neboť oni jsou mými nejlepšími dělníky.

Blahoslavení jsou ti lidé, kteří jsou líní, neboť neudělají žádné dobro.

Blahoslavení, kteří jsou urážliví, neboť snadno mohou přestat chodit do společenství a mohou být mými misionáři.

Blahoslavení, kteří jsou zbožní, ale každému lezou na nervy, neboť mi stále patří.

Blahoslavení jsou ti, kteří rozpoutávají spory, neboť budou nazváni mými dětmi.

Blahoslavení, kteří nemají čas na modlitbu, neboť jsou pro mě snadnou kořistí.

Blahoslavení, kteří si často stěžují, neboť jim rád naslouchám.

Blohoslavený jsi ty, který čteš tyto řádky a myslíš si, že se to týká ostatních, ale ne tebe samotného, neboť už jsem tě získal.

 

autor neznámý