Právě tak nazvali svoji přednášku manželé Zaplatilovi - Ilonka a Jonáš, mimochodem kapelník Bételu. Na Petrově foukal severák, ale slunce krásně svítilo a setkání se Zaplatilovými mi připomnělo jedno letní odpoledne na nádvoří žďárského zámku. Stočená do klubíčka jsem blaženě podřimovala na trávníku a poslouchala koncert Bételu. Dneska jsem si zrovna tak spokojeně vrněla u jejich přednášky. 


 

Nečekejte nějaký souvislý hlubokomyslný teolologický traktát. Budou to jednotlivé postřehy Ilonky a Jonáše, které uvízly v mém bloku.

 

 • Eva je součástí Adama, bytostně k němu patří.
 • Pomoc, kterou Eva Adamovi přináší, nespočívá v tom, že mu bude "prát prádlo", ale v tom, že se muž bude snažit vyjít sám ze sebe, aby nalezl své žebro.
 • Adam vidí předměty a úkoly, Eva vidí osoby a vztahy.
 • Eros - obrovská síla, která přitahuje jednoho ke druhému
 • Filia - láska v přátelství
 • Agape - "Ty jsi pro mě ten nejdůležitější." - tato láska je "pošetilá", nečeká nic nazpět

 

"Proto opustí muž svého otce a svou matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem."

 

 • opustit rodiče a postavit se na vlastní nohy = když se osamostatním, dokážu pak jednou rodičům vrátit jejich péči
 • přilnutí = láska těch dvou má mít přednost před vším - před prací, před dětmi, před přáteli, před koníčky
 • stát se jedním tělem - totální sdílení všeho - citů, myšlenek, obav... jedno tělo a jedna duše - to je práce na celý život
 • I bezdětné manželství je požehnané.

 

 1. Volba způsobu povolání: "Nenašel jsem si žádné děvče, tak se stanu knězem." :))
 2. Cesta k manželství: "Chci si Tě vzít, protože Tě miluji, chci s Tebou žít, pracovat, zestárnout a zemřít."
 3. Tři brány do manželství:

a) svatba - "sňatek z rozumu" - Vy v Evropě se berete z velké lásky, která postupně vyhasne - stavíte horký hrnec na studenou plotnu a polévka pozvolna vychladne - miluji tě, proto jsem si tě vzal. My Indové stavíme studený hrnec na horkou plotnu - miluji ženu, kterou jsem si vzal.

b) sex - touha po dobrodružství, sobecká touha si druhého přivlastnit

c) láska

 

Jak poznám, jestli je to opravdu láska?

 • zkouška sdílení - chci být šťastný já, nebo chci, aby bykl šťastný ten druhý?
 • zkouška síly - láska nebere sílu, ale dodává tvůrčí energii
 • zkouška úcty - jsem na něj pyšný/pyšná? chci, aby se stal otcem/matkou mých dětí?
 • zkouška zvyků - dokážu přejít jeho/její chyby?
 • umět se "dobře" pohádat a usmířit se
 • zkouška časová - aspoň 1-2 roky je třeba, abychom se dobře poznali i v zátěžových situacích
 • mezi tyto zkoušky nepatří sex - to nevypovídá o lásce. Nikdo nelituje, že se spolu před svatbou nevyspali. Spíš naopak - že měli vydržet.

 

Den svatební

 • Nic tím nekončí, ale teprve začíná.
 • Není to ceremoniál a show pro fotografy.
 • Nenechte se ten den ničím rozhodit.
 • Nechte vše zařídit své přátele a buďte jen sami jeden pro druhého.

 

Krize manželství

 • Společnost klade na manželství a na rodinu vysoké nároky.
 • Dnes často dochází k záměně mužské a ženské role - zaměstnání...
 • "Svoboda neznamená, že si můžu dělat, co chci. Svoboda je pohotovost k dobrému."

 

"Dokonalé manželství neexistuje, je pouze společné úsilí a cesta."

 

Tři příčiny krize

 1. "prázdné manželství" - vzniklo z lásky, ale láska vyprchala. Třeba bylo uzavřeno předčasně, nezralé. Nebo je pohltila práce, děti, ... Mám partnera, ale cítím se sám - nemluvíme spolu otevřeně, nesdílíme spolu radosti a obavy. Nemáme dost uznání jeden pro druhého - citové nenaplnění. "Nedostatek lásky způsobí smrt manželství."
 2. "ukradené manželství" - na zkoušku, bez sňatku - nedostatek vzájemné důvěry. "Oddací list nezpůsobí vznik manželství, stejně jako rodný list neudělá narození dítěte."
 3. "nenaplněné manželství" - nefunguje sex, protože k němu došlo příliš brzy bez citové dozrálosti

 

Sexualita

 • "Dramatem puberty je zjištění, že je posuzován náš fyzický vzhled, že "já" je uchopováno skrze tělo."
 • "Sexualita se stává silou lásky, kterou jsme přitahováni, dokud nepoznáme, neuvidíme druhého."

 

"Manželé jsou si dáni, aby jeden druhému pomohli vykořenit sobectví."

 

"Adam bude stále hledat svoje žebro, bez něji již totiž nebude celistvý. Eva mu bude připomínat Boha, vztah, osobu, a bude mu zabraňovat uzavřít se do izolovanosti mezi předměty."

 

 

Na závěr nám pustili tenhle milý úryvek.

 

 

 

 

A ještě něco, co mě zaujalo z otázek a odpovědí:

"Pro muže není větší věc, než když se mu narodí dítě. Je to ta největší věc na světě."

"Já už nehledám nikoho jiného. Jsi to Ty, koho jsem si vybral."