Už ani nevím, kde jsem tohle desatero objevila. Přišlo mi zajímavé, ale i nesmírně náročné. A zaujalo mě, že jeho autorem je muž. Že to není, jak by si ideálního muže představovala žena, ale že tenhle ideál si vytyčil muž sám pro sebe.

 


 

  1. Bojovník. Ideální muž je rozhodný, akční, má velkou fyzickou sílu, aby mohl ulovit zvíře a dotáhnout ho domů. V našich podmínkách: aby získal práci a udržel si ji, aby se dokázal materiálně postarat o rodinu. Zvíře se nedá ulovit přemýšlením, ale činem. Práce se nedá vykonávat tím, že o ní budu přemýšlet. Patří sem i schopnost přiměřeně riskovat, stát pevně za svým rozhodnutím. Více činů, méně slov.

  2. Dobyvatel žen. Ideální muž si i v partnerském vztahu získává pozornost svými činy, ne řečmi. Je schopen lehkého flirtu s ostatními ženami, ale přitom je věrný té své. Oceňuje krásu své ženy – jak vnější, tak vnitřní. Dává jí najevo, jak si jí váží a jak je rád, že s ní může sdílet život. Pečuje o své tělo, denně se myje, používá pánskou kosmetiku...

  3. Ochranitel. Dokáže ochránit ženu před nebezpečím, být jí nablízku, když to potřebuje. Nabízí nejen fyzickou ochranu, ale i duševní podporu. Je schopen ženu vyslechnout, pochopit, neshazuje ji, nenazývá ji hloupou slepicí, je si vědom rozdílu mezi mužským a ženským způsobem myšlení a plně to respektuje. Nabízí ženě svou náruč, do které se může schoulit. Sám také nabízí ženě svůj pohled na svět a dokáže se jí otevřeně svěřit.

  4. Milenec. Ideální muž je schopen ženu i sebe sexuálně uspokojit. Nedává přednost jenom sám sobě. Ví, že i žena potřebuje zažít orgasmus. Je schopen projevit divokou zvířecí sexualitu i jemné něžné mazlení.

  5. Otec. Vychovává děti k samostatnosti, podílí se na výchově i na péči o domácnost. Je přísný, ale spravedlivý, vše dělá s láskou. Neklade na děti přehnané nároky ani je příliš nerozmazluje. Dokáže si s nimi hrát, vzít je na výlet, učí je tomu, co se sám naučil. Dokáže děti vyslechnout a být jim i kamarádem, ale se zachováním otcovské autority. Učí děti, aby si vážily všech lidí, učí je ctít a vážit si sebe samých. Zásadní výchovné kroky projednává se svou ženou – matkou dětí a nedopustí, aby každý z rodičů chtěl po dítěti pravý opak. Nejasnosti a případné hádky se ženou neřeší před dětmi.

  6. Kolega, kamarád, přítel. Je ochotný kolega v práci, kamarádí s ostatními muži, se kterými si rozumí. Je ochoten pomoci, pokud to nebude příliš na úkor rodiny. Nepovyšuje se nad lidi z nižších sociálních vrstev ani se neponižuje před super schopnými manažery, politiky, umělci. Je si vědom své ceny. Má několik dobrých přátel – mužů i žen. Jeho partnerka ví, že na kamarádky nemusí žárlit. Má své koníčky, kterým se věnuje se svou ženou, a další, kterým se věnuje sám nebo se svými kamarády.

  7. Syn. Respektuje a ctí své rodiče. Je jim vděčný za svůj život. Ve stáří jim pomáhá – materiálně, sociálně. Jej synem svých rodičů a umí být synem i ve vztahu ke své ženě. Občas se potřebuje schoulit k ní do klína, nechat se jen tak hladit. Nestydí se za to, protože on i žena vědí, že je to jeho přirozená potřeba.

  8. Mírotvůrce. Neustále se zdokonaluje ve své schopnosti milovat. Chrání životní prostředí, snaží se minimalizovat dopad své činnosti na ně. Žije zdravě, věnuje se sportu, cvičení, meditaci.  Ví, že tělesné a duševní harmonie nedosáhne útěkem do kláštera, ani sezením pod stromem nebo ležením v posteli, ale že neoddělitelnou součástí této cesty je jeho běžný způsob každodenního života.

  9. Stabilní vytrvalec. Ta nejdůležitější věc. Ideální muž realizuje všechny tyto činnosti a postoje trvale, s nejvyšším možným nasazením. Není to jeden týden fantastický muž, který se ale druhý týden hroutí pod tlakem pracovních, rodinných nebo jiných úkolů či svých myšlenek.

  10. Ideální muž neexistuje. Ideální muž ví, že neexistuje ideální muž. V každém okamžiku je spokojený s tím, jaký právě je, protože jedině tak je schopen se posunout dál bez sebekritiky, výčitek, sebelítosti.