Při čtení rubriky Katolického týdeníku Doma mě v jednom lednovém čísle zaujalo Malé zrcadlo pro rodiče. Uvědomila jsem si, že s menšími obměnami se může stát nesmlouvavým zrcadlem i pro nás učitele.


 

Zde tedy předkládám učitelskou variantu mého zrcátka:

 

 1. Nepřehlížíte své žáky? Nekladete je na druhé místo za plnění tematického plánu, za řádně proškrtanou třídnici? Jste tu pro ně, anebo spíš pro sebe samotné?

 2. Neponižujete je? Nekritizujete je před spolužáky, nezahrnujete je nadávkami a agresí?

 3. Nevysmíváte se jim, když se něčeho/někoho bojí, když jsou z něčeho smutní nebo úzkostní?

 4. Netrestáte je za samostatné myšlení? Pokud vás něčím vytočí, dokážete za všech okolností svůj hněv ovládnout?

 5. Netrestáte je za špatné výsledky? Snažíte se společně hledat příčiny, motivovat ke snaze a snahu ocenit?

 6. Když se žák přihlásí nebo přijde za vámi do kabinetu, aby se něco zeptal, řeknete: "počkej, teď nemůžu"? Je činnost, kterou právě děláte, skutečně tak neodkladná? Užíváte si jejich přirozenou zvídavost, dokud věkem a odmítavými reakcemi okolí neotupí?

 7. Vedete boj "kdo s koho"? Snažíte se přimět žáky k činnosti z titulu své převahy, větší síly? Díváte se na ně jako na ty, kdo "musejí" poslechnout za každou cenu? Nebo raději vysvětlujete a motivujete?

 8. Srovnáváte žáky mezi sebou? "Podívej se na Aničku, jak jí to čtení hezky jde!" "Vidíš, jak Pepík už rychle počítá? A to byl týden nemocný!" "To Áčko ale pěkně napsalo čtvrtletku, kdybyste se víc snažili, taky byste mohli mít takové výsledky..." Nebudou se pak takoví žáci celý život srovnávat s ostatními a snažit se "zavděčit" okolí?

 9. Máte své žáky rádi bezpodmínečně? Anebo jen když jsou hodní, hlásí se, přinášejí vynikající výsledky?

 10. Nechcete toho po nich příliš - ať už jde o domácí úkoly, písemky, projekty nebo olympiády?

 11. Nechcete toho naopak po nich příliš málo?

 12. Kladete svou třídu nadevše? Ustoupíte jim, kdykoli se začnou vzpouzet?

 13. Nepřinášíte na ně své ztracené ambice? Chtěli jste být vynikajícím vědcem, klavíristou, malířem? Nenutíte své žáky za každou cenu do něčeho, na co nemají, jen proto, že vy sami jste to v daném oboru nedotáhli dál?

 14. Nepomlouváte před žáky své kolegy? Neporušujete profesní etiku tím, že žákům prozrazujete soukromé údaje o jejich spolužácích nebo o ostatních učitelích?

podle přílohy Doma KT 3/2016