Přestože "ministerstvo financí" nespadá u nás doma tak úplně do mého resortu, velmi mě zaujala útlá  knížečka od Georga S. Clasona, která se mi dostala do ruky při stěhování knihovny.

Nejbohatší muž v Babyloně na krátkých příbězích vysvětluje jednoduché a srozumitelné zásady, díky kterým bez ohledu na výši vašeho výdělku můžete hospodárně zacházet s osobním či rodinným rozpočtem a ještě u toho ušetřit. Pro ilustraci uvádím "Sedm zásad" a "Pět zákonů o zlatě".


 

První zásada: Jak naplnit peněženku

Ze získných deseti mincí utratím jen devět.

Tedy utratím vždy maximálně 90% příjmů, zbytek uspořím.

 

Druhá zásada: Kontrola vydání

Rozpočítej výdaje tak, aby se v první řadě zaplatilo nezbytné a teprve podle možností to ostatní, ale jen z devíti desetin výdělku.

 

Třetí zásada: Ať zlata přibývá

Každou odloženou minci investujte, aby vám pomáhala zajistit příjem, který by neustále proudil do vaší kapsy.

 

Čtvrtá zásada: Chraň svoje jmění, abys o ně nepřišel

Investujte jen tam, kde o vklad nepřijdete. Raďte se s chytrými a upřímnými lidmi. Řiďte se radou zkušených, abyste se vyvarovali nejistých investic.

Investice slibující snadno a rychle pohádkový zisk jsou podezřelé.

 

Pátá zásada: Bydliště je investice

K tomuto pravidlu snad není třeba nic dodávat :)

 

Šestá zásada: Zajisti si budoucí příjem

...je dobré, aby si každý zabezpečil dostatečný příjem na dobu, kdy nebude mladý. Měl by připravit životní jistoty pro sebe a rodinu, až nebude vydělávat.

 

Sedmá zásada: Více vydělávat

Tato zásada se ani tak netýká peněz, jako lidského myšlení a chování. Když něco umíme, máme lepší šanci na větší výdělek. Člověk, který usiluje o zdokonalení ve svém oboru, bude bohatě odměněn.

Setkávejte se s odborníky, kteří se zajímají o nové poznatky a tak se zdokonalují. Chytrý člověk využije každou příležitost ke svému zdokonalení, aby mohl lépe vyhovět těm, kteří se na něj obrátí. Člověk musí být připraven na vhodnou příležitost. Musí si věřit. Aby to tak bylo, je třeba splnit následující:

Zaplatit podle možností všechny dluhy a vyvarovat se dalších, které by nemohl splácet.

Starat se o rodinu tak, aby si ho vážila, chovala se k němu s úctou a láskou, aby byl pro všechny oporou.

Pomáhat těm, kteří to potřebují. Konat dobré skutky pro své bližní.

 

Pět zákonů o zlatě

  1. Ke zlatu se dostane ten, kdo odloží nejméně desetinu výdělku, aby zabezpečil majetek pro sebe a svou rodinu.
  2. Když moudrý vlastník zlato dobře umístí, vydělává pro něj a neustále přibývá.
  3. Rozvážný vlastník zlato ochraňuje a investuje pod dohledem odborníků.
  4. Když majitel zlato vloží do pochybných podniků, přijde o ně.
  5. Kdo chce vydělávat hned velké sumy, kdo podlehne svodům podvodníků a pletichářů, kdo uvěří své nezkušenosti a romantickým představám, přijde o zlato.