MINULOST JE TŘEBA BRÁT S HUMOREM 
PŘÍTOMNOST SE SEBEÚCTOU, 
BUDOUCNOST S NADĚJÍ... 

A VŽDY U TOHO SKVĚLE VYPADAT ;)