O co míň toho Slůně  k dědečkově nelibosti napovídá, o to rychleji se hemží. Jak pravila babička, prostě "nekecá a dělá". Ale i ono se snaží svou sloní hatmatilkou domluvit. Význam některých výrazů je zcela zřejmý, jindy je k pochopení třeba značná fantazie. Jako zrovna předevčírem...


 

Tuhle nám Slůně u večeře opakovaně hlásilo: "Táta pá tátáta." 

První část sdělení nebylo těžké rozklíčovat. Dozvěděli jsme se, že byl s tátou na zahradě. Ale význam posledního výrazu nám stále unikal.

Teprve když se Slůně ukládalo ke spánku, ukázalo mi z okna na záhon a opět zahlásilo "tátáta". V tu chvíli mi svitlo, co se nám vytrvale snažilo vylíčit u večeře. Největším zážitkem dne pro naše Slůně bylo, když s tátou v zahradě sázeli rajčata. Jak prosté...

Musí být opravdu frustrující mít takhle natvrdlé a nedovtipné rodiče...