Archiv Červen 2012

Blahoslavenství zkušeného ďábla

Blahoslavení, kteří jsou příliš unavení, všelijak se lopotí a nebo jsou příliš zaneprázdnění na to, aby strávili hodinu týdně s ostatními v kostele, neboť oni jsou mými nejlepšími dělníky. Blahoslavení jsou ti lidé, kteří jsou líní, neboť neudělají…