V knihovně jsem se pídila po jiné knížce od tohoto autora - po Úchvatné - určené pro ženy. Ale místo toho se mi do rukou dostala tahle napínavá četba. Posuďte sami, zde je pár úryvků.

 


Když Bůh stvořil muže, měl něco v úmyslu, a pokud máme vůbec kdy najít sami sebe, musíme přijít na to, co to bylo.

Ve svém  srdci nacházím tři touhy, zapsané tak hluboko, že je nemůžu přehlížet, aniž bych ztratil svou duši. Jsou podstatou toho, kým jsem, jaký jsem a čím toužím být.

Srdce každého muže vášnivě touží podstoupit boj, prožít dobrodružství a zachránit krásnou paní.

 

 

Objevil jsem také tři touhy, které jsou zásadní pro srdce ženy, které se ne tak docela liší od mužových, a přece zůstávají zcela zřetelně ženské.

Ne každá žena touží po boji, ale každá žena touží, aby se někdo bil pro ni. Žena chce víc než jen to, aby si jí někdo všiml; chce, aby ji někdo chtěl. ... Chce, aby o ni někdo usiloval. ... A její dívčí sny o tom, jak ji přijede zachránit rytíř v zářící zbroji, to nejsou jen holčičí nesmysly. Je to samotná podstata  ženina srdce a života, o němž ví, že k němu byla stvořena.

Každá žena také touží po dobrodružství, na kterém by se mohla podílet.

A konečně, každá žena touží být krásná a moci tu krásu ukázat. Ne vykouzlit, ale odhalit. ... Vidíš mě? ptá se srdce každé dívky. A uchvacuje tě to, co vidíš?


 

 

 

Bůh nám dal oči, abychom viděli, dal nám uši, abychom slyšeli, dal nám vůli, abychom si mohli vybrat, a dal nám srdce, abychom mohli žít. V tom, jak zacházíme se svým srdcem, je všechno.

Muž musí vědět, že je silný, musí vědět, že na to má. Žena musí vědět, že je krásná, musí vědět, že je hodná toho, aby za ni někdo bojoval.

 

 

 

 

 

Neptej se, co svět potřebuje.

Ptej se sám sebe, čím ožíváš, a jdi a dělej to.

Protože to, co svět potřebuje, jsou lidé, kteří jsou živí.