ODJEZD: v každou hodinu

PŘÍJEZD: kdy Bůh chce

CENY MÍST:

 1. třída - rychlík: nevinnost, mučednictví, stav řeholní a kněžský
 2. třída - přímý vlak: pokání, důvěra v Boha, konání dobrých skutků
 3. třída - osobní vlak: zachovávání Desatera, svědomité plnění povinností
 4. třída - jezdí velmi zřídka: obrácení na smrtelném lůžku

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 1. Každá jízdenka musí mít  razítko posvěcující milosti.
 2. Zpáteční jízdenky se nevydávají.
 3. Zábavní vlaky se zásadně nevypravují.
 4. Děti, které nedosáhly užívání rozumu, jízdné neplatí. Vyžaduje se však křestní list.
 5. Cestující nechť s sebou neberou jiná zavazadla kromě dobrých skutků, jinak by došlo k nemilému zdržení v předposlední stanici - očistci.
 6. Za jízdy je možno přestoupit z třídy nižší do vyšší. Přestoupit z vyšší třídy do nižší je životu velmi nebezpečné.
 7. O případné bližší informace během cesty se obracejte na svého cestovního průvodce - anděla strážného, nebo také na kněze.