Úsměv nic nestojí a mnoho přináší.

Obohacuje toho, kdo jej rozdává.

Trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj je věčná.

Nikdo není tak bohatý, aby ho nepotřeboval.

Nikdo není tak chudý, aby ho nemohl dát.

Úsměv vytváří štěstí domova, je oporou ve starostech.

V únavě přináší odpočinek, ve zklamání odvahu,

v každé situaci je přirozeným lékem.

Nedá se koupit ani ukrást, protože hodnotu má od chvíle,

kdy se dává.

A kdybys někoho potkal a on neměl pro Tebe úsměv,

přestože jsi jej od něho čekal, bud velkodušný a věnuj mu ho sám.

Protože nikdo tak nepotřebuje úsměv

jako ten, kdo jej nemá pro jiné.