Tak tahle knížka mě fakt dostala. Dost dobrý "překladový slovník", který například vysvětlí, co chce kluk říct, když vlastně slovy nic neříká, nebo co holka OPRAVDU myslí tím, co říká. Tady jen pár úryvků:

 

 

Mylně se domníváme, že naši partneři, jestliže nás milují, budou reagovat a chovat se určitým způsobem - tak, jak reagujeme a chváme se my, když někoho milujeme.

Když jsou muži a ženy schopni respektovat a přijmout rozdíly mezi sebou, je tu šance, že jejich láska rozkvete.


Mužova osobnost je určována jeho schopností dosáhnout výsledků.

Chcete-li Marťanovi prokázat úctu, musíte vždycky předpokládat, že své problémy dovede vyřešit sám, pokud nepožádá o pomoc.

Nabídnout muži nežádanou radu znamená předpokládat, že by na to, co má dělat, sám nepřišel, nebo že by to nedokázal.


Ženina osobnost je určována city a kvalitou jejích vztahů.

Obecně vzato, když žena nabídne nevyžádanou radu nebo se snaží muži "pomoci", nemá ponětí, jak nezaslouženě kritická a nemilující mu může připadat.

Velmi často se chce žena prostě podělit o své denní pocity, a její manžel, v domnění, že jí pomáhá, ji přerušuje souvislým proudem návrhů, jak řešit  její problémy.

Ženě ve stresu nejde bezprostředně o to, aby našla řešení svých problémů, spíše se snaží ulevit si tím, že se vysloví a dojde porozumění.


Když se nám partner brání, je to nejspíš proto, že k němu přistupujeme v nevhodnou chvíli nebo nevhodným způsobem.


Muž je ochoten dělat změny, když cítí, že se k němu přistupuje jako k řešiteli problému a nikoli jako k problému samotnému.

Aby se Marťani cítili lépe, odeberou se do svých jeskyní a řeší problémy o samotě.

Venušanky se scházejí a otevřeně o svých problémech hovoří, aby se cítily lépe.


Ženy motivuje a posiluje, když mají pocit, že je někdo hýčká...

Muže motivuje a posiluje, když mají pocit, že je někdo potřebuje...

Když se dá muži možnost, aby předvedl, co dokáže, projeví to nejlepší, co v něm je. Jenom když má pocit, že se mu to nemůže podařit, stáhne se opět do svého starého sobectví.

Muž má největší strach, že není dost dobrý nebo schopný.


Stejně jako se ženy bojí přijímat, bojí se muži dávat.


Pro muže je těžké naslouchat ženě, když je nešťastná nebo zklamaná, protože to pociťují jako své selhání.

Nejtěžším úkolem pro ženy je správně interpretovat mužova slova, když muž nehovoří.

 

Když muž mlčí, může si žena snadno představovat to nejhorší. Ženy by měly chápat, že když muž mlčí, říká tím: "Ještě nevím, co říci, ale přemýšlím o tom" Místo toho však slyší: "Neodpovídám, protože mi na tobě houby záleží a hodlám tě ignorovat. To, co jsi řekla, není vůbec důležité, a proto neodpovídám."

 

Muž chce, aby se jeho oblíbená Venušanka spolehla, že dokáže zvládnout to, co ho znepokojuje. Důvěra, že se dokáže se svými problémy vyrovnat, je velmi důležitá pro jeho důstojnost, čest a sebeúctu.

Muž cítí v ženě oporu tehdy, když s ním komunikuje tak, aby z toho vyrozuměl: "Spoléhám na to, že všechno zvládneš sám; kdybys potřeboval pomoc, řekl by sis."