Tato kniha Garyho Chapmana volně navazuje na známějších Pět jazyků lásky. Autor v ní pojednává o sedmi vlastnostech, které jsou typické pro milujícího člověka: laskavost, trpělivost, odpuštění, pokora, zdvořilost, štědrost a poctivost. Popisuje je jako návyky a praktické postoje, které můžeme projevovat v každodenním životě, a doplňuje je řadou příběhů ze života. V závěru připojuje návody, jak učinit lásku životním stylem v manželství, v rodičovství a na pracovišti. 


 

 

Sedm tajemství lásky

 

1. Laskavost 

Dáme-li přednost druhým, objevíme radost. 
Nedokážeme skutečně milovat, nejsme-li ochotni k oběti.
Ve světě, v němž bojuje každý proti každému, nakonec může přežít jen jeden.
Nikdy nepodceňujte moc laskavých slov. Někomu mohou změnit život.
Prokáže-li vám někdo laskavost, navykněte si tuto laskavost prokázat někomu dalšímu.
 

2. Trpělivost

Být trpělivý znamená umožnit druhým nebýt dokonalí.
Pokud se někdo hněvá, učiňte z naslouchání nástroj, jímž budete řešit jeho frustraci.
Prokazujeme-li trpělivost v určité oblasti svého života, pomůže nám to prokazovat trpělivost i ve všech ostatních oblastech.
Pokud někdo prokazuje ve vztahu k vám mimořádnou netrpělivost, berte to jako příležitost být vůči němu mimořádně trpěliví.
Chceme-li mít lásku k druhým, musíme mít trpělivost i sami se sebou.
 

3. Odpuštění

Skutečné odpuštění je možné jen tam, kde působí jak spravedlnost, tak láska.
Učte se odpouštět maličkosti a rovněž se za maličkosti omlouvat.
Žádný dlouhotrvající a dobrý vztah se neobejde bez odpuštění.
Odpuštění samo o sobě důvěru neobnoví, nicméně bez odpuštění se důvěra neobnoví nikdy.
I když vám někdo ublíží a nechce se omluvit, můžete se přesto zbavit hněvu, který vůči němu cítíte.

 

 

Výsledek obrázku pro láska jako životní styl

 

4. Zdvořilost

Zdvořilost - s každým jednáme jako s osobním přítelem.
Věříme-li, že každý člověk, kterého potkáváme, je cenný, je zdvořilost nevyhnutelná.
Nezvyšujte hlas. Musíte-li nějakou myšlenku odmítnout, učiňte tak co nejlaskavěji.
Nikdy nemluvte za druhého. Navzájem si pozorně naslouchejte. Řekněte si o to, po čem toužíte. 
Dojde-li ke sporu, soustřeďte se na hledání řešení, nikoli na vítězství.
 

5. Pokora

Pokora, to je divná věc. Právě ve chvíli, kdy si začneme myslet, že jsme jí dosáhli, o ni přijdeme.
Pokorné srdce vám pomůže poodstoupit, aby vynikla hodnota druhého člověka.
Vědomí vlastní hodnoty nám pomůže lépe milovat druhé.
Pokud se neustále snažíte získat si pozornost, o níž se domníváte, že vám náleží, změňte svůj postoj: Vyzvěte druhého, aby mluvil o sobě, a věnujte pozornost jemu.
Přijmeme-li pomoc druhých, může to být nejlepší a současně nejtěžší příspěvek k budování láskyplných vztahů.
 

6. Štědrost

Láska - to je dávání sebe sama.
Věnujme druhým svou pozornost, čas, schopnosti, peníze i soucit.
Když nevíte, jak někomu projevit lásku, požádejte ho, ať vám o sobě něco řekne.
To, co je nejdůležitější, se nám nemusí jevit jako to, co je nejnaléhavější.
Čím více dáváte, tím více skutečného bohatství máte.
Ať už je vaše zaměstnání jakékoli, může se stát vyjádřením lásky.
 

7. Upřímnost

Láska, která prokazuje jednotu slov, myšlenek i činů.
Skutečná poctivost se netýká jen toho, jak mluvíme, ale toho, kdo jsme.
Pokud si nejste jisti, zda něco říci, položte si otázku: Jsou má slova v souladu s rysy milujícího člověka?
Mluvit pravdu neznamená říkat vše, co víme.
Rozhodněte se, že se ve vztazích v práci, s přáteli i příbuznými vyhnete i "malým" lžím.