Archiv Duben 2012

Velikonoční cesta

Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14, 6 Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Jan 11, 25-26 Přeju Ti radostné a požehnané…